Mens Swing Es Weer

Organisatie

De eerste editie van Mens Swing Es Weer was in 2010, en we hebben inmiddels 10 edities van Mens Swing Es Weer georganiseerd.

De organisatie ligt in handen van de nieuw opgerichte Stichting Mens Swing Es Weer.

Bestuursleden: Jakob van der Meulen (vz.), Bert Hamminga (pm.) en Peter Bos.Voor meer informatie over de bands zie tabs. "Bands" en "Links"